LEI-kod vid handel med värdepapper

Ni som har värdepapper i ert bolag, kom ihåg att ni behöver ha en LEI-kod.

Alla juridiska personer som handlar med värdepapper måste från och med januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra affärer.
Denna kod kallas LEI-kod.