​Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete

Tillväxtverket anser att dispositioner i form av koncernbidrag som genomförts under ett räkenskapsår när stöd inte erhölls, och som även kan beröra andra företag i en koncern, inte ska behöva revideras genom ett stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller även för koncerner med brutet räkenskapsår.

– Det statliga stödet för korttidsarbete ska användas till att stärka bolagets likviditet för att kunna behålla personal och kompetens i en akut ekonomisk kris. Att vi nu kan göra förtydligandet om koncernbidrag för 2019 beror på att koncernbidrag är en del av årsbokslutet, till skillnad mot sedvanlig aktieutdelning som stämman tar direkt beslut om, säger Laura Brandell Tham.

Läs mer på tillväxtverket: https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/nyhetsrummet.html#/pressreleases/koncernbidrag-foer-2019-inget-hinder-foer-korttidsarbete-3007691