Frågor och svar om sänkta socialavgifter

Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Publicerad 25 mars 2020

Artikel från Finansdepartementet

Regeringen har presenterat flera budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna.

Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/                  1/3

Förslaget beräknas medföra en offentligfinansiell bruttoeffekt på 33 miljarder kronor.

Regeringen har skickat förslaget till Lagrådet för granskning kommer inom kort besluta och överlämna den extra ändringsbudgeten till riksdagen.

Frågor och svar

Kan nedsättningen användas av alla bolagsformer?

Ja, det finns ingen begränsning så länge företaget eller organisationen är registrerad arbetsgivare. Även egenföretagare kan använda

nedsättningen på egenavgifterna.

Gäller förslaget företag som har fler än 30 anställda?

Ja, nedsättningen kan användas av företag med fler än 30 anställda. Dock kommer nedsättningen endast att gälla för 30 av dem.

Vad gäller för koncerner?

Nedsättningen kan användas av alla arbetsgivare, även om det finns flera sådana i en koncern.

Gäller förslaget ideella organisationer?

Ja, om organisationen är arbetsgivare och har anställda.

Vilka anställda gäller nedsättningen för?

Företaget kan själv välja vilka 30 anställda som de nedsatta

socialavgifterna ska gälla. Det uppställs inget krav på anställningens omfattning, vilket innebär att såväl heltid, deltid som timanställning omfattas av nedsättningen. De som däremot inte omfattas av ett anställningsförhållande omfattas heller inte av nedsättningen.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-tillfalligt-sankta-socialavgifter-med-anledning-av-coronaviruset/                                        2/3

Vad gäller för lön som överstiger 25 000 kronor i månaden?

Nedsättningen gäller lön eller annan ersättning upp till 25 000 kronor per månad och anställd. Om månadslönen för den anställde är högre än så ska arbetsgivaren betala hela arbetsgivaravgiften, och löneavgiften, på den del som överstiger 25 000 kronor.

Kommer det gå att kombinera korttidspermitteringen med sänkta arbetsgivaravgifter?

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna föreslås omfatta alla arbetsgivare. Det betyder att även företag som erhållit statligt stöd för nystartsjobb, korttidsarbete eller andra stödåtgärder föreslås få del av nedsättningen. Detta innebär att företag i vissa fall kan komma att ta del av både den tillfälliga nedsättningen och statliga stöd samtidigt