Inlägg av Marinette Karlsson

Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli, 4 september 2020

Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslås att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och juli 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att […]

Förtydligande angående koncernbidrag 2019, 12 Juni 2020

​Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete Tillväxtverket anser att dispositioner i form av koncernbidrag som genomförts under ett räkenskapsår när stöd inte erhölls, och som även kan beröra andra företag i en koncern, inte ska behöva revideras genom ett stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller även för koncerner med brutet räkenskapsår. – Det statliga stödet […]

Följande information lämnades från finansdepartementet den 14 april 2020

Följande information lämnades från finansdepartementet den 14 april 2020:   Regeringen kommer att överlämna förslagen till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Uppväxling av systemet med korttidspermittering Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden […]

Frågor och svar om sänkta socialavgifter

Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset Publicerad 25 mars 2020 Artikel från Finansdepartementet Regeringen har presenterat flera budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Förslaget innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande […]

Förtydligande om sänkta arbetsgivaravgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) på ersättning upp […]