Regeringen drar tillbaka sitt förslag om 3:12-reglerna

Den 26 augusti meddelade regeringen att man drar tillbaka sitt förslag om ändrade regler för fåmansföretag, de s k 3:12-reglerna. Vår tolkning av detta är att dagens regler kommer att gälla även framöver. Det innebär också att de förbättringar som föreslogs vad gäller generationsskiften inte kommer att genomföras.

Regeringen drar även tillbaka sitt förslag om ändrade brytpunkter för statlig inkomstskatt. Det innebär att den planerade skärpningen inte genomförs. Dock har regeringen valt att gå vidare med förslaget om bränsleskatt på flygresor i en något modifierad version.